Monthly Archives juli 2016

Loke som skadad vs toppform (att inte få hjälp vs att få hjälp)

Skillnaderna är så tydliga. Jag blir förbannad när jag tänker på att vi slösade bort nästan två år på att gå till undermåliga fysioterapeuter och veterinärer (veterinärer bör generellt inte vara det första valet om problemen med stor sannolikhet är muskulära, vet jag nu). Det ska inte behöva vara så att en vanlig hundägare ska behöva kunna en massa själv om hur hunden fungerar rent ”mekaniskt”. Men så ser det ut. I närmare två år av sitt liv fick Loke alltså gå med smärtor, smärtor som blev värre och spred sig allteftersom tiden gick och vi inte fick adekvat hjälp.
Read More