Modiga valpar

På valpkursen denna vecka lät jag valparna och deras ägare bland annat gå en liten upplevelsebana, på ena bilden kan ni se lilla pudeln Leeroy prova ett ojämnt och prasslande underlag. Ett sätt att under kontrollerade former låta valparna möta okända saker och uppmuntra deras mod. Medan en valp i taget gick bana fick de andra vara passiva.