Monthly Archives januari 2018

Operant betingning och klickerträning = samma sak?

Många sätter likhetstecken mellan dessa begrepp, men klickerträning är snarare en förgrening från operant betingning, en term som myntades av psykologen B.F. Skinner. Skinners arbete baserades på Edward Thorndikes ”Law of Effect”. Klickerträning uppkom i sin tur sedan genom Marian Bayley och Keller Breland, som var studenter hos B.F. Skinner. B.F. Skinner valde termen operant därför att han inkluderade all inlärning som INTE handlar om reflexer, (klassisk betingning), utan det man kan kalla ”viljestyrt” eller ”målinriktat” beteende. Beteenden styrs av de konsekvenser som beteendet får. Konsekvenserna avgör om beteendet kommer att öka eller minska.     Negativ förstärkning har använts
Read More