Operant betingning och klickerträning = samma sak?

Många sätter likhetstecken mellan dessa begrepp, men klickerträning är snarare en förgrening från operant betingning, en term som myntades av psykologen B.F. Skinner.

Skinners arbete baserades på Edward ThorndikesLaw of Effect”. Klickerträning uppkom i sin tur sedan genom Marian Bayley och Keller Breland, som var studenter hos B.F. Skinner.

B.F. Skinner valde termen operant därför att han inkluderade all inlärning som INTE handlar om reflexer, (klassisk betingning), utan det man kan kalla ”viljestyrt” eller ”målinriktat” beteende. Beteenden styrs av de konsekvenser som beteendet får. Konsekvenserna avgör om beteendet kommer att öka eller minska.

 

 

Negativ förstärkning har använts för att få musen att fortsätta hålla upp svansen. (2007, Vilda – en av mina möss.)

Man kan säga att det finns fyra pelare inom operant betingning:

Positiv förstärkning: Något läggs till (exempelvis en godbit) när djuret gör något och detta ökar chansen att beteendet upprepas. Exempel: Hunden sätter sig – hunden får en godbit.

Negativ förstärkning: Något aversivt (alltså otrevligt) tas bort när djuret gör något och detta ökar chansen att beteendet upprepas. Ett exempel är Skinners Box-experiment, där det avsersiva kunde vara ett högt ljud eller elstötar, som fortsatte ända tills råttan tryckte ner spaken, varpå det hemska ljudet/elstötarna upphörde.

Positiv bestraffning: Något aversivt läggs till när djuret gör något och detta minskar risken att beteendet upprepas. Exempelvis hunden som får en elstöt av elhalsbandet om den skäller. (Elhalsband är tack och lov en styggelse som inte är tillåtet i Sverige.)

Negativ bestraffning: Något som djuret vill ha tas bort när djuret gör något och detta minskar risken att beteendet upprepas. Om du till exempel har lagt din hund och är på väg fram för att ge en godbit och den då reser sig, så försvinner godbiten ner i fickan igen. Detta minskar risken att hunden upprepar beteendet att resa sig för tidigt/innan frisignal.

 

Inom operant betingning ingår alltså alla dessa fyra. Du kan således använda dig av obehag inom operant betingning. Klickerträning, däremot, medger inte användandet av aversiver, positiv bestraffning och negativ förstärkning får inte användas inom klickerträning, för då är det inte klickerträning. Det finns sedan ytterligare några kriterier inom klickerträning, där det mest uppenbara är användandet av en betingad förstärkare, (som klickerdosan), men det är en annan historia. 😉